شرکت مهندسی توان گستر نیرو گشتاور جنوب  توسط گروهی از متخصصان صنعت برق، با هدف انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های صنعتی به خصوص صنایع نیروگاهی تاسیس گردید. از زمان شروع به فعالیت، این شرکت عمدتاً در زمینه صنعت برق مشغول بکار بوده و در این رابطه نسبت به ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی به شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق کشور در زمینه های مختلفی از جمله خدمات طراحی و مرور طراحی (طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و …) ، نظارت بر بر تامین تجهیزات شامل ساخت و تست های کارخانه ای، و نظارت بر عملیات اجرایی (عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی) را در زمینه های نیروگاه (Power Plant) و پست (Sub Station) فعالیت داشته است. 

شب را برای همه روشن نگه میداریم .

خدمات قراردادها

مهندسي و مشاوره در خصوص قراردادهاي نيروگاه هاي خصوصي (BOO) همچون قرارداد خريد تضميني برق و سایر…

مطالعات فنی اقتصادی

مطالعات فنی اقتصادی (امکان سنجی)جهت ارایه به توانیر،بانک عامل و فایننسر …

مهندسی، مشاوره و مدیریت طرح

مدیریت طرح، طراحی پایه،مرور طراحی، طراحی تفصیلی و…

نظارت کارگاهی

نظارت کارگاهی پروژه های نیروگاهی و پست بلافصل و..

معرفی شرکت مهندسی توان گستر نیرو گشتاور جنوب 

شرکت مهندسی توان گستر نیرو گشتاور جنوب  توسط گروهی از متخصصان صنعت برق، با هدف انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های صنعتی به خصوص صنایع نیروگاهی تاسیس گردید. از زمان شروع به فعالیت، این شرکت عمدتاً در زمینه صنعت برق مشغول بکار بوده و در این رابطه نسبت به ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی به شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق کشور در زمینه های مختلفی از جمله خدمات طراحی و مرور طراحی (طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و …) ، نظارت بر بر تامین تجهیزات شامل ساخت و تست های کارخانه ای، و نظارت بر عملیات اجرایی (عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی) را در زمینه های نیروگاه (Power Plant) و پست (Sub Station) فعالیت داشته است.

error: Content is protected !!